000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 #ujian
SEKILAS INFO
: - Monday, 24-01-2022
  • 1 tahun yang lalu / “urip kuwi sanajan abot tetep kudu dilakoni. Ojo sambat ojo ngeluh. ojo mandeg senajan dengkul wis ndhredeheg”.
  • 1 tahun yang lalu / Penyerahan Rapor Semester Genap secara Daring pada tanggal 20 Juni 2020 mulai pukul 08.00 wib
RINCIAN TUGAS POKOK PANITIA UJIAN MADRASAH MTsN 1 WONGIRI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

RINCIAN TUGAS POKOK PANITIA UJIAN MADRASAH MTsN 1 WONGIRI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Ketua panitia/Kepala Madrasaha. Menetapkan Keputusan tentang:1) POS Ujian Madrasah;2) Panitia Ujian Madrasah;3) Daftar Peserta Ujian Madrasah;4) Daftar Penyusun Kisi-kisi dan Naskah Soal Ujian Madrasah;5) Proktor Ujian Madrasah;6) Pengawas ruang Ujian...
POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH...

Archives