Ketua panitia/Kepala Madrasaha. Menetapkan Keputusan tentang:1) POS Ujian Madrasah;2) Panitia Ujian Madrasah;3) Daftar Peserta Ujian Madrasah;4) Daftar Penyusun Kisi-kisi dan Naskah Soal Ujian Madrasah;5) Proktor Ujian Madrasah;6) Pengawas ruang Ujian...