Menu
School Info
Wednesday, 17 Apr 2024
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri

Tag : #2021

POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Publish : Wednesday, 24 Feb 2021
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH..