School Info
Monday, 19 Jul 7148
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri

Tag : #2021

24 February 2021

POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN..