School Info
Saturday, 22 Jun 2024
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri
  • Selamat datang di MTs Negeri 1 Wonogiri

Cat : Pendidikan

7 April 2021

Penyerahan Beasiswa Prestasi

Bertempat di ruang kelas pada hari Rabu tanggal 7  April 2021 telah diadakan penyerahan beasiswa prestasi kepada Abimanyu Rahmawan Hidayat..
24 February 2021

RINCIAN TUGAS POKOK PANITIA UJIAN MADRASAH MTsN 1 WONGIRI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Ketua panitia/Kepala Madrasaha. Menetapkan Keputusan tentang:1) POS Ujian Madrasah;2) Panitia Ujian Madrasah;3) Daftar Peserta Ujian Madrasah;4) Daftar Penyusun Kisi-kisi dan..
24 February 2021

POS UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN..