RINCIAN TUGAS POKOK PANITIA UJIAN MADRASAH MTsN 1 WONGIRI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
 1. Ketua panitia/Kepala Madrasah
  a. Menetapkan Keputusan tentang:
  1) POS Ujian Madrasah;
  2) Panitia Ujian Madrasah;
  3) Daftar Peserta Ujian Madrasah;
  4) Daftar Penyusun Kisi-kisi dan Naskah Soal Ujian Madrasah;
  5) Proktor Ujian Madrasah;
  6) Pengawas ruang Ujian Madrasah.
  b. Memonitor persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan Ujian
  Madrasah.
  c. Memimpin rapat panitia dalam rangka:
  1) Penyusunan Program Kerja;
  2) Penyusunan RAPBS;
  3) Penyusunan jadwal pengawas;
  4) Penetapan Peserta Ujian Madrasah;
  5) Pembuatan administrasi lainya.
  d. Mensosialisasikan Program kerja Panitia Ujian Madrasah kepada guru,
  pegawai, siswa dan orang tua/wali murid.
  e. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Pengawas Ujian
  Madrasah.
  f. Menyelenggarakan ujian madrasah.
  g. Memonitor setiap hari pelaksanaan Ujian Madrasah.
  h. Melaporkan kegiatan ujian madrasah.
 2. Sekretaris/Waka Kurikulum
  a. Membuat administrasi antara lain:

DOWNLOAD Rincian Tugas Pokok Panitia UM (Ms. Word)

Semoga bermanfaat.